Χρήστος Δαραμήλας

Χρήστος Δαραμήλας

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)

Βιολόγος, MSc «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), Πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Θεσ/νίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας Εκτελεστικής Γραμματείας Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις

Απόφοιτος του Πανεπιστημιακού Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ, κάτοχος του μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη" της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτής διαχείρισης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2 σε ομάδες εκπαίδευσης χρόνια πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2, εκπαιδευτής συσκευών υποστήριξης υγείας. Μέλος επιστημονικής ομάδας υλοποίησης ερευνητικών μελετών. Δημοσίευση πληθώρας επιστημονικών μελετών που αφορούν το σακχαρώδη διαβήτη, σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά και ανακοινώσεις αυτών σε διεθνή συνέδρια. Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια.

Biologist, MSc “Care in Diabetes Mellitus", President of the Panhellenic Federation of Associations of People with Diabetes (P.F.A.P.D.). President of the Diabetes Association of Thessaloniki "SAINT DIMITRIOS".

Deputy Organizing Secretary for the Executive Secretariat of the National Confederation of Persons with Disabilities and Chronic Diseases.

Graduate of the Department of Biology at the School of Sciences of the Aristotle University of Thessaloniki, holder of the Master on Science Diploma of Specialization "Care in Diabetes Mellitus" of the School of Occupational Health and Welfare of the Alexandrian Technological Institute of Thessaloniki. Trainer of type 1 and 2 diabetes management in years of education for patients suffering from type 1 and 2 diabetes, a health support device trainer. Member of scientific research team. Publication of a variety of scientific studies on diabetes, in reputable medical journals and their announcements at international conferences. Participation in medical conferences.