Γιώργος Κλέτσας

Γιώργος Κλέτσας

Head of Technology Solutions, SE Europe, IQVIA

Ο Γιώργος Κλέτσας είναι επικεφαλής των τομέων Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Marketing της IQVIA Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ασχολείται κυρίως με τις νέες τεχνολογίες και πως αυτές μπορούν να βοηθήσουν εταιρείες του χώρου της υγείας να κατανοήσουν καλύτερα το επιχειρησιακό τους περιβάλλον και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα με το κοινό τους.

Έχει φέρει εις πέρας πλήθος σχετικών έργων σε φαρμακευτικές, καταναλωτικές και άλλες εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι απόφοιτος Οικονομικών, κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και επαγγελματικές πιστοποιήσεις από πολλούς κορυφαίους οργανισμούς.

George Kletsas is leading IQVIA’s technology solutions department in SE Europe. He is focused on new technologies and how these can help organizations in Life Sciences understand better their environment and engage more effectively with their audience.

He has completed numerous relevant projects in pharma & consumer health organizations in Greece and abroad. He is graduate of Economics, has postgraduate studies in Management Information Systems & Business administrations and holds professional certifications of many leading organizations.