Κώστας Αξαρλόγλου

Κώστας Αξαρλόγλου

Πρύτανης, Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων και Στρατηγικής,
ALBA Graduate Business School at the American College of Greece
Πρόεδρος - Κριτική Επιτροπή Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ.

Ο Κώστας Αξαρλόγλου είναι Πρύτανης και Καθηγητής διεθνών επιχειρηµατικών σχέσεων και στρατηγικής στο ALBA Graduate Business School. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήµια University of Michigan, Duke University, Babson College, όπου ήταν ο κάτοχος της ερευνητικής έδρας Michael Gerrits και στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Ο κ. Αξαρλόγλου έχει σπουδάσει οικονοµικές επιστήµες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και έχει πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές στο University of Michigan, Ann Arbor του οποίου είναι διδάκτορας από το 1995.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εµπίπτουν στις περιοχές των διεθνών επιχειρηµατικών σχέσεων (ξένες άµεσες επενδύσεις). Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του έχουν δηµοσιευτεί σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά όπως το Management Science, το Journal of Business, το Journal of the European Economic Association, το Eastern Economic Journal και το Managerial and Decision Economics. Έχει αποσπάσει αρκετές ερευνητικές υποτροφίες και έχει παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της έρευνάς του σε πολλά διεθνή επιστηµονικά συνέδρια. Ο Κώστας Αξαρλόγλου, που είναι αποδέκτης της υποτροφίας Fulbright, έχει εκτεταµένη διδακτική εµπειρία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων, καθώς και σε επιχειρήσεις όπως Carrrefour, ∆ΕΗ, Cosmote, Eurobank, GSK, Janssen Cilag, Interamerican, ING, Larco, Novo Nordisk, Philip Morris, Quest, Tasty, Titan, Vodafone, κλπ. Επίσης έχει τιµηθεί µε βραβεία για την ποιότητα της διδασκαλίας του.

Είναι µέλος σε ∆.Σ. µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.

Τέλος, είναι µέλος του American Economic Association