Μάκης Παπαταξιάρχης

Μάκης Παπαταξιάρχης

President, PhRMA Innovation Forum Greece
Chairman, AmCham Pharmaceutical Committee

Ο Μάκης Παπαταξιάρχης διαθέτει 23ετή εµπειρία στο φαρµακευτικό κλάδο. Εντάχθηκε στο δυναµικό της Janssen-Cilag Ελλάδος το 2000, όπου ανέλαβε θέσεις αυξηµένης ευθύνης όπως του Business Unit Director, και του Marketing & Sales Director.

Το 2010 µετακινήθηκε στη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Janssen Ρουµανίας, όπου παράλληλα διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων (ARPIM). Από το 2013 κατείχε τη θέση του National Director, Systems of Care, στη Janssen Pharmaceuticals Inc. στις ΗΠΑ. Ο κ. Παπαταξιάρχης από το τέλος του 2015 μέχρι το Δεκέμβριο του 2019, διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Janssen του οµίλου Johnson & Johnson, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Επίσης από το 2017 είναι Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum (PIF) και παράλληλα Chairman στο Pharma Committee του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου (AMCHAM). Κατέχει πτυχίο Φαρµακευτικής, Μεταπτυχιακές και ∆ιδακτορικές σπουδές στις Φαρµακευτικές Επιστήµες, είναι δε κάτοχος ΜΒΑ σε Marketing Management.