Σπύρος Φιλιώτης

Σπύρος Φιλιώτης

Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-LILLY
Συντονιστής

Ο Σπύρος Φιλιώτης διαθέτει πολυετή εμπειρία στην φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς έχει διατελέσει στέλεχος σε σημαντικές θέσεις ευθύνης. Είναι Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντή της Φαρμασέρβ – Λίλλυ ΑΕΒΕ και μέλος τους διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και της PhRMA Innovation Forum (PIF).

Ξεκίνησε την καριέρα του, στη φαρμακευτική αγορά, το 1997 στην Eli Lilly and Company στην Ινδιανάπολη των Η.Π.Α την οποία και συνέχισε στην Lilly Ισπανίας. Μετά την ολοκλήρωση της Στρατιωτικής του θητείας εντάχθηκε το 2001 στην Φαρμασέρβ – Λίλλυ ως Επιστημονικός Συνεργάτης. Διετέλεσε μεταξύ άλλων Διευθυντής Διαχείρισης Τομέων καθώς και Διευθυντής Εταιρικών και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το 2008 επέστρεψε στην Ινδιανάπολη συμμετέχοντας στην ομάδα του διαβήτη στην Lilly. Λίγους μήνες αργότερα ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην Lilly Denmark. Από το Ιανουάριο του 2010 κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή της Φαρμασέρβ – Λίλλυ ΑΕΒΕ.

Στην πολυετή καριέρα του έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Κλινικής Έρευνας και Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης Τεχνολογιών Υγείας του Ελληνικού Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) καθώς επίσης Ταμίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Φόρουμ Φαρμακευτικής Καινοτομίας (PIF) και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης του υπουργείου υγείας.

Spyros Filiotis has many years of experience in the Pharmaceutical industry. He is Vice President and General Manager of Pharmaserve – Lilly SACI and a member of the board of the Hellenic Association of Pharmaceutical Companies (SFEE).

He started his career in Pharmaceuticals in 1997 at Eli Lilly and Company in Indianapolis and continued at Eli Lilly Spain. In 2001, after completing his military service, he joined Pharmaserve – Lilly as a pharmaceutical sales representative. He has also held the positions of Territorial Operations Manager, Corporate & Public Affairs Director. In 2008, he moved back to Indianapolis and joined the Diabetes Marketing team at Eli Lilly and Company. After a few months in the USA, he was appointed as Pharmaceutical Operations Director of Eli Lilly Denmark. Since January 2010, he has held the position of Vice President & General Manager at Pharmaserve – Lilly SACI.

Previous positions he has held include Vice President and Head of Clinical Research and Deputy Vice President of Health Technologies Assessment and Negotiation of the Hellenic Association of Pharmaceutical Companies of Greece (SFEE), Treasurer of the Pharmaceutical Innovation Forum (PIF) and member of the Pharmaceutical Spending Monitoring Committee.