Θάνος Λυκούδης

Θάνος Λυκούδης

Φαρμακοποιός

Ο Θάνος Λυκούδης είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός, απόφοιτος της Φαρμακευτικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . Ξεκίνησε την καριέρα του το 1997 στο τμήμα πωλήσεων της Roche-Hellas και το 2002 ανέλαβε ως Junior Product Manager Eprex Hematology στην Janssen-Cilag. Ένα χρόνο αργότερα προήχθη σε Senior Product Manager Eprex Oncology.Το 2006 αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα του ως ελεύθερος επαγγελματίας, με την ίδρυση του φαρμακείου του στο Δήμο Λαυρεωτικής όπου και λειτουργεί με επιτυχία μέχρι σήμερα. Το Μάιο του 2014 εξελέγη Τομεάρχης Φαρμακοποιών της Λαυρεωτικής με σκοπό ,στόχο και όραμα την εκπαίδευση και αναβάθμιση των συναδέλφων Φαρμακοποιών σε θέματα Marketing, Merchandising και Sales στον ευαίσθητο και εξόχως ανταγωνιστικό χώρο του σύγχρονου Φαρμακείου, οργανώνοντας επιστημονικές ημερίδες και συμμετέχοντας ως ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια του κλάδου. Παράλληλα συνδράμει με τις γνώσεις και την εμπειρία του ως συνεργάτης και σύμβουλος στο σχεδιασμό και τη χάραξη στρατηγικής σε σημαντικό αριθμό φαρμακευτικών εταιρειών που επιχειρούν στο χώρο του Φαρμακείου.

Thanos Lykoudis is a pharmacy graduate from the School of Pharmacy of the Aristotle University of Thessaloniki. He started his career in 1997 in the Sales Department at Roche-Hellas, and in 2002 he took over as Junior Product Manager at Eprex Hematology in Janssen-Cilag company. A year later he was promoted to Senior Product Manager in Eprex Oncology.

In 2006 he decided on a change in employment by moving on as a freelance professional, with the establishment of his own pharmacy in the municipality of Lavreotiki where he has successfully been operating until present.

In May 2014 he was elected District Manager in the Lavreotiki Department of Pharmacists with the intention, target and vision of training and upgrading fellow Pharmacists in Marketing, Merchandising and Sales in the sensitive and highly competitive area of the modern Pharmacy, by both organizing and attending scientific conferences in the aforementioned field. In the meantime,he assists by providing his knowledge and expertise as a partner and consultant, in the formation and the business strategy to a significant number of pharmaceutical companies operating in the field of pharmacy.